Expertise in Coaching

Hoe kan expertise en kennis het best worden gebruikt binnen de samenwerking tussen coach en cliënt?

Expertise in coaching kan worden begrepen als een gespecialiseerde of technische kennis van de coach op een gebied waarvan de cliënt minder op de hoogte is.  En waarvan de kennis gerelateerd is aan het doel van de cliënt.

Het idee van een coach als expert en adviseur is wat omstreden. Er zijn verschillende meningen over de rol van de coach als kennisexpert. Sommige leggen de nadruk op een niet-directieve wijze van “vragen-niet vertellen” aanpak en sommige gebruiken een directieve wijze, waarbij nadruk wordt gelegd op feedback en het geven van advies.

Het punt is niet welke werkwijze goed is, maar eerder welke het best past bij de doelen van de cliënt en op specifieke punten in elk coachingsgesprek. Het gaat erom de juiste balans te bereiken tussen de ondersteuning van het proces en het leveren van informatie. En deze balans varieert op elk punt in de samenwerking tussen coach en cliënt. Een vaardige coach weet wanneer te bewegen naar “vragen-niet vertellen” en wanneer zelf-ontdekking te bevorderen en wanneer informatie te geven.