Definitie van coaching

Coachen: het strategische en tactisch aanwenden van voornamelijk psychologische en communicatieve vaardigheden en technieken, teneinde een individu of groep op eigen kracht bepaalde, zelfgekozen doelen te laten bereiken.

Coaching: het proces van coachen en gecoacht worden op basis van een overeenkomst.

Resultaten van coaching: een coachingsproces werkt om je kracht te hervinden en daarop verder te bouwen en streeft ernaar om positieve verwachtingen en geluk op te wekken. Positieve psychologie streeft ernaar om je aan te moedigen om te kijken en luisteren naar en voelen wat goed is en goed gaat in je leven. Dit om je positieve aard te bekrachtigen.

Positieve emoties versterken je focus van aandacht en verbeteren de toegang tot je intellectuele en psychologische bronnen, met als resultaat betere prestaties.

  • Algemene versterking en een gebalanceerd leven.
  • Verbeteren stressbestendigheid
  • Beter bereiken van specifieke doelen.