Psychologie

Psychologische kennis brengt een gedegen begrip van de ontwikkeling van mensen. En hiermee de vaardigheid om coachingsinterventies te ontwikkelen. Gebaseerd op een theoretische basis en toepassing van bewezen processen en technieken.

Psychologie draagt belangrijk bij aan professionele coaching door aanpassing van bestaande therapeutische modellen en deze in te zetten voor mensen zonder psychische stoornissen.

Sinds lang wordt er al een beroep gedaan op de psychologie om haar kennis te verbreden, zodat meer mensen haar op een positieve manier kunnen gebruiken in het dagelijks leven. Er is een behoefte aan coaching door psychologen. Cliënten waarderen een coachingsrelatie met een psycholoog gericht op resultaten en welzijn, in plaats van genezing. Er is vraag naar technieken die de beleving en prestaties van mensen en organisaties verbeteren.