Vormen van coaching

Persoonlijke coaching, coaching van leiddinggevenden en life coaching bieden ondersteuning op een aantal verschillende niveaus: er is sprake van ondersteuning op gedragsniveau, op het niveau van bekwaamheden, op het niveau van overtuigingen, waarden en zelfs op het niveau van identiteit.
Het helpt mensen om effectief resultaten te bereiken op een serie van verschillende niveaus. Het legt de nadruk op het bewerkstelligen van een generatieve verandering. Door te focussen op de versterking van identiteit en waarden en het verwerkelijken van dromen en doelen.