Coachen: het proces en het doel

Wat is coaching eigenlijk?

Coachen is het proces waarbij mensen worden geholpen om optimaal te gaan presteren.

Wat wordt zichtbaar gemaakt door coaching?

Bij coachen worden de krachten en sterke punten van mensen zichtbaar gemaakt. Worden mensen geholpen om persoonlijke barrières en grenzen te overstijgen en leren zij hoe ze effectiever kunnen functioneren.

Wat bereik je met coaching?

Coachen is gericht op het bereiken van verandering door aandacht te richten op het vaststellen en werken aan en bereiken van heldere doelen.
Coachingsmethodieken zijn eerder oplossingsgericht dan probleemgericht. Ze inspireren je tot nieuwe denk- en handelingsstrategieën. In plaats van te proberen problemen of conflicten uit het verleden op te lossen.