Coachen: het proces en het doel

Coachen is globaal gezien, het proces waarbij mensen worden geholpen op de toppen van hun kunnen te presteren.

Bij coachen worden de krachten en sterke punten van mensen zichtbaar gemaakt. Worden mensen geholpen om persoonlijke barrières en grenzen te overstijgen en leren zij hoe ze effectiever kunnen functioneren.
Coachen is gericht op het bewerkstelligen van verandering door te focussen op het definiëren en het bereiken van specifieke doelen.
Coachingsmethodieken zijn eerder oplossingsgericht dan probleemgericht. Ze stimuleren nieuwe denk- en handelingsstrategieën. In plaats van te proberen problemen of conflicten uit het verleden op te lossen.