Verschillen tussen coaching en therapie

Psychotherapie kent verschillende stromingen en sommige van hen lijken meer op coaching dan andere. De verschillen zijn niet zwart-wit, het gaat om ‘minder’ of ‘meer’.

  • Bij coaching zul je gestimuleerd worden om je eigen creativiteit te gebruiken voor het bereiken van jouw doelen. De psychotherapeut daarentegen zal de cliënt nieuwe vaardigheden moeten leren om met eigen problemen om te gaan.
  • Zowel coaching als bepaalde vormen van psychotherapie werken holistisch (met de gehele persoon). Psychotherapie is echter meer gericht op het verleden en de oorzaken van het probleem, terwijl coaching meer toekomstgericht is. Het verleden is bij coaching ook relevant om informatie te verkrijgen over jouw krachtbronnen en drijfveren, maar de meeste aandacht gaat naar het gewenste doel in de toekomst.
  • Jij hebt meer regie over de coachingssessies dan de cliënt van een psychotherapeut wat betreft, bijvoorbeeld, de inhoud, de richting en de duur van de sessies.
  • Bij psychotherapie is er sprake van een zogenoemde ‘dokter-patiënt’ relatie die geen gelijkwaardigheid hoeft te veronderstellen. Bij coaching is jouw autonomie altijd het vertrekpunt.
  • Psychotherapie kan minder actiegericht zijn dan coaching.

In het algemeen kan gezegd worden dat bij coaching de emotionele lading minder op de voorgrond staat dan in een therapeutische relatie.