Professionele uitgangspunten

  • De cliënt is vindingrijk en begaafd.
  • De rol van de coach is om de begaafdheid van de cliënt verder te ontwikkelen door de beste vragen te stellen, uit te dagen en te ondersteunen.
  • Coaching werkt met de gehele persoon – met positieve referenties uit het verleden, het heden en de gewenste toekomst.
  • De cliënt bepaalt de agenda voor zijn eigen traject.
  • De coach en de client zijn gelijkwaardig aan elkaar.
  • Coaching betekent progressie.