Mijn uitgangspunten voor coaching

  1. De cliënt is vindingrijk, begaafd in het vinden van oplossingen.
  2. De rol van de coach is om de begaafdheid van de cliënt verder te ontwikkelen door bekwame vragen te stellen, uit te dagen en te ondersteunen.
  3. Coaching werkt met de gehele persoon – met het verleden, het heden en de toekomst.
  4. De cliënt bepaalt de agenda voor coaching.
  5. De coach en de coachee zijn gelijkwaardig aan elkaar.
  6. Coaching betekent verandering en actie.