Motivatietest

Motivatietest

Vragen en stellingen om te ontdekken of je gemotiveerd bent en of er beperkingen zijn om je doelen of wensen te bereiken.

Wat wil je?
Wat heb je nodig?
Wat weerhoudt je?
Wat heb je niet als je het doel niet bereikt?
Wat levert het je op als je het doel niet bereikt?
Wat raak je kwijt als je het doel bereikt?
Wat levert het je op als je het doel bereikt?

Zijn de volgende zinnen op je van toepassing?
Ik wil mijn doel bereiken.
Het is mogelijk om mijn doel te bereiken.
Ik ben het waard om mijn doel te bereiken.
Ik heb de vaardigheden om mijn doel te bereiken.

Als je nee hebt geantwoord op de bovenstaande stellingen, dan heb je een of meer beperkende overtuigingen te pakken.
Dit kan een uitstekend uitgangspunt zijn voor onze samenwerking!